Welzijn op Recept in Zuilen en Ondiep –

al bijna 100 mensen doen mee.

Meer weten? Klik hier.

Moeite met lezen?

Is lezen moeilijk voor u? Gebruik dan de voorlees knop. Die staat onderaan de pagina.

Betere samenwerking voor jeugd met psychische klachten

Huisartsen, buurtteams en jeugdgezondheidszorg in de gemeente Utrecht gaan beter samenwerken om de basiszorg voor kinderen en jongeren met psychische klachten te verbeteren. In de samenwerking is aandacht voor de samenhang in de zorg die zij leveren. Psychische klachten gaan vaak samen met sociale en/of opvoedkundige problemen in het gezin. Daarbij werken huisartsen, praktijkondersteuners, jeugdartsen […]