Werken aan een gezonde wijk betekent continu leren wat wel of niet werkt.

We proberen onze bewoners zo goed mogelijk te begrijpen. We proberen als het ware in de huid van onze bewoners te kruipen. Dat doen we via drie stappen.

  • Persona’s: hierbij gaan we uit van de (complexe) mens, met daaraan gekoppeld herkenbare kenmerken.
  • Cliëntreis: hiermee komen de communicatie- en contactmomenten tussen persona en professionals in beeld. We gebruiken dit om in kaart te brengen waar de huidige dienstverlening niet passend is en hoe we dit wél passend kunnen maken.
  • Zichtbaar in de wijk: door zoveel mogelijk persoonlijk uit te leggen wat we doen en hoe we dit doen. In de spreek- of behandelkamer, maar ook via blogs of vlogs.

We noemen deze werkwijze de gezonde wijk aanpak en de professionals die op deze manier hebben leren werken zijn ambassadeurs.

ambassadeurs gezonde wijk aanpak Zuilen Ondiep GEZond