In onze gezonde wijk aanpak gaan we uit van drie stappen:

  • Persona’s: hierbij gaan we uit van de (complexe) mens, met daaraan gekoppeld herkenbare kenmerken.
  • Cliëntreis: hiermee komen de communicatie- en contactmomenten tussen persona en professionals in beeld. We gebruiken dit om in kaart te brengen waar de huidige dienstverlening niet passend is en hoe we dit wél passend kunnen maken.
  • Zichtbaar in de wijk: door zoveel mogelijk persoonlijk uit te leggen wat we doen en hoe we dit doen. In de spreek- of behandelkamer, maar ook via blogs of vlogs.

Dit is in grote lijnen de gezonde wijk aanpak en de professionals die op deze manier hebben leren werken, zijn ambassadeurs.