Krachtige Basiszorg werkt

In Ondiep werken we met Krachtige Basiszorg. Dat is een manier van samenwerken rondom kwetsbare mensen. Huisartsen merken dat dit goed werkt. En nu heeft onderzoek van Nivel dit ook aangetoond. In een persbericht zegt het Nivel: Krachtige Basiszorg levert de bewoner de juiste zorg op. Het werkt voor (kwetsbare) bewoners en voor zorgverleners. Dat is goed nieuws. Klik hier voor meer informatie.