Zorg- en hulpverleners in Zuilen en Ondiep kregen een vers gezet kopje koffie of thee op hun werk. Ook bewoners die er waren kregen een bakkie. Dat vond iedereen erg leuk!