Apothekers Zuilen en Ondiep winnen prijs

p1010225[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="Lees voor"]

De apothekers Sylvia Verwoert van apotheek Ondiep en Fleur de Groot van de Zuilense apotheek hebben met het project ‘Kwetsbare Ouderen’ in de Utrechtse wijken Zuilen en Ondiep de zorginnovatieprijs van de KNMP* gewonnen. Beiden nemen deel aan de werkgroep kwetsbare ouderen en Sylvia is de kartrekker van dit project. In dit project werken alle eerstelijns zorgverleners en sociale partners op een unieke manier samen rondom de oudere bewoners. Het doel is om de ouderen te ‘ontzorgen’ en daarmee de leefbaarheid, de zorgverlening en gezondheid van de wijk te verbeteren. De apotheek geldt als laagdrempelige voorziening waar verhoudingsgewijs veel ouderen binnenkomen. De prijs wordt op 11 oktober 2016 om 10.00 uur uitgereikt tijdens het Najaarscongres van de KNMP in de Beatrixhal van de Jaarbeurs in Utrecht.

In de Utrechtse wijken Zuilen en Ondiep hebben eerstelijns zorgverleners en sociaal hulpverleners geïnvesteerd in een gezamenlijke aanpak rondom kwetsbare ouderen. Kwetsbare ouderen worden binnen het project gedefinieerd als ouderen met vier of meer verschillende zorg- of hulpverleners. De huisarts houdt in het huisarts informatiesysteem (HIS) bij wie er bij de oudere patiënt betrokken zijn, inclusief functie/rol in relatie tot de patiënt. De zorg- en hulpverleners geven dit zelf door aan de huisarts. Ze doen dit aan het begin van hun behandeling en bij het stoppen ervan. Voor de professionals in de wijk is een overzichtelijk stappenplan gemaakt. Deze aanpak is ontwikkeld en uitgewerkt in een multidisciplinaire werkgroep die naast apothekers bestaat uit huisartsen, fysiotherapeuten en praktijkondersteuners ouderenzorg.  De KNMP vindt het innovatief dat twee apothekers dit eerstelijns zorgproject leiden. Dit is in lijn met de visie die de KNMP heeft voor de toekomst van de apotheker.

VICTOR

Vier of meer zorg- en hulpverleners tegelijk leidt vaak tot versnippering van de zorg en verwarring bij de oudere. Daarom hebben de aangesloten zorg- en hulpverleners ‘de VICTOR’ in het leven geroepen. De VICTOR is de ‘regelneef’ voor de kwetsbare oudere en het aanspreekpunt voor de andere zorgverleners. Deze rol kan in principe door elke betrokken zorg- of hulpverlener ingevuld worden. Ook de mantelzorger of in een enkel geval de oudere zelf kan ‘de VICTOR’ zijn. Wie die rol heeft, hangt af van waar het zwaartepunt van de zorg- of hulpverlening ligt. Dit wordt door de betrokken zorg- en hulpverleners in samenspraak met de oudere en eventueel familie bepaald. VICTOR zal ook voor andere projecten in de wijk worden ingezet.

Geïntegreerde eerstelijns zorg

In Zuilen en Ondiep werkt men sinds anderhalf jaar in GEZ-verband samen. GEZ staat voor Geïntegreerde Eerstelijns Zorg. ZuilenOndiepGEZond bestaat uit huisartsen, apothekers en oefen- en fysiotherapeuten van 5 gezondheidscentra. Cruciaal hierin is ‘elkaar kennen’. Als je elkaar kent, is het makkelijker om patiënten gericht door te verwijzen en om samen te werken. Doel is het bieden van zorg die is afgestemd op de behoeftes, mogelijkheden en wensen van de bewoners in de wijk. Samen met de partners uit het sociale domein en de bewoners maakt de GEZ zich sterk voor een gezonde wijk.

*KNMP: Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie. Dit is de landelijke beroeps- en brancheorganisatie van apothekers en apotheken.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *