Careyn: wijkverpleegkundigen, dagopvang, thuiszorg

Vegro: thuiszorgwinkel

Zorgtrecht: multiculturele dagopvang

De thuiszorgstudent: koppelt ouderen aan zorgstudenten