Samen voor gezonde wijk

Negen partijen uit Utrecht (Noordwest) gaan beter samenwerken om gezondheid in de wijken van Utrecht Noordwest (Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd) te bevorderen. Ze vinden dat:

  • iedere bewoner zorgt zo goed mogelijk als hij of zij kan voor de eigen gezondheid
  • er meer aandacht moet zijn voor een gezonde leefomgeving
  • gezondheid als rode draad in het werk van iedereen
  • niet denken in ‘ziekte en zorg’, maar meer in ‘gezond en hoe doen we dat’
  • jeugd heeft de toekomst
  • versterken van samen leven met elkaar in de wijk

De samenwerking in de wijken Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd was al goed. Nu is die samenwerking ook officieel.

Factsheet Gezonde Wijkalliantie Utrecht Noordwest_def

 

 

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] te zijner tijd moet zijn bereikt dankzij de Gezonde Wijk Alliantie? Bisseling: “De mensen in de wijk om wie het gaat leren zichzelf en hun klachten beter kennen. […]

Reacties zijn gesloten.